Alles over conflicten in één dag!

Conflicten maken integraal deel uit van ieders leven. Waar mensen ook bij elkaar zijn: in relaties, op de werkvloer, op scholen, in vrije tijd - er is altijd interactie. Bij de basis van interactie, communicatie en non-verbale perceptie, gaat er veel mis. Misinterpretatie, vooringenomenheid en vooroordelen of slecht gehumeurd zijn: het is bij de meeste mensen een dagelijkse ervaring.

Over conflictmanagement, conflicthantering en bemiddeling is inmiddels een grote hoeveelheid literatuur beschikbaar. Toch staan maar weinig publicaties stil bij wat het uitgangspunt zou moeten zijn bij de benadering van conflicten. En dat uitgangspunt is dat conflicten onvermijdbaar zijn. We moeten ze juist aangrijpen als een startpunt voor diagnostiek en interventie. Het gezegde 'van wrijving komt glans' is kansrijk als conflict wordt gezien als gezonde frictie in de menselijke verhoudingen en dat deze kans wordt verspeeld als er destructief mee wordt omgegaan.

In Nederland kennen professionals die zich bezig houden met conflicthantering meestal wel het plaatje van de zogenaamde escalatieladder van Friedrich Glasl. Het is een overzichtelijk 9-fasen model, waarin de stadia van een zich ontwikkelend conflict zichtbaar worden gemaakt. Doordat men aan de hand van het model de verschillende fasen kan herkennen, wordt het mogelijk om tot adequate interventies te komen.


Accreditatie

PE-aanbod is erkend voor het MfN-register

Accreditatie is reeds goedgekeurd door:

 • Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), onderdeel van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN); het congres geeft 4 punten in categorie 1a
 • KNB-Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; het congres geeft 4 punten in de categorie Management onderwijs KNB
 • RegisterpleinBAMw 
  Categorie > Accreditatiepunten
  Vrije Ruimte Agogen > 1
  Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker > 1
  Vrije Ruimte Maatschappelijk werk > 1


NOBCO - Nederlandse Orde van Beroepscoaches
Voor coaches aangesloten bij de NOBCO - Nederlandse Orde van Beroepscoaches geldt dat zij op grond van het EMCC Competence Framework (in bijzonder artikel 4.3 uit EIA) zelf kunnen beoordelen of het congres hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden van de EIA heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Coaches kunnen hun congresdeelname registreren en met de nodige bewijsstukken en toelichting opvoeren in hun portfolio (via de portal). De assessoren zullen de  invoer controleren en beoordelen voor een heraccreditatie of upgrade van het EIA niveau.

NOvA - Nederlandse Orde van Advocaten
Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Vragen over deze of andere accreditaties? Gebruik het contactformulier

GRATIS Handboek Conflictmanagement

Friedrich Glasl

In tijden van grote veranderingen moeten organisaties om kunnen gaan met spanningen, wrijvingen en tegenstellingen. Directie en management moeten daarom beschikken over fundamentele kennis en vaardigheden van conflictoplossing...

Lees verder »

We zijn zeer verheugd dat Friedrich Glasl tijdens dit congres een belangrijke plenaire inbreng heeft. Tijdens het congres gaat hij in op het contingentiemodel van conflictmanagement en daarnaast wordt ook de Nederlandse vertaling van zijn belangrijke standaardwerk, het Handboek Conflictmanagement, gepresenteerd. Zijn gedachtegoed wordt vervolgens naast enkele vernieuwende vormen van conflicthantering in Nederland gelegd.
Iedere deelnemer krijgt aan het eind van de dag een eigen exemplaar van het handboek van Glasl mee.

Cultuur en structuuraspecten 
Conflicten zijn altijd 'lastig' en in (werk)organisaties is dat niet anders. Het is vaak 'not done' om de ander rechtstreeks te confronteren met jouw conflicterende visie of op- en aanmerkingen. Ongenoegens blijven onderhuids en leiden op termijn tot steeds slechtere verhoudingen. Een goede omgang met kritiek is ook moeilijk wanneer er geen onderscheid wordt gemaakt tussen functionele en persoonlijke kritiek. De organisatie kan hierin een cruciale rol spelen door vorm te geven aan een structuur en cultuur waarin conflicten constructief worden benut (conflict-positieve organisatie).

De subplenaire bijdragen brengen vernieuwende opvattingen rond dit thema:

 • Hoe pakt het initiatief van de Vreedzame Wijk conflicten in de leefomgeving actief op? 
 • De Conflictloods is een voor Nederland nieuwe zienswijze om dichter bij de mensen te komen om wie het gaat en om snellere interventies en de-escalatie te bewerkstelligen. 
 • Welke uitgangspunten brengen organisatie-opstellingen bij conflictmanagement bij intra- en interorganisationele conflicten?
 • Ervaar hoe je met de Scheidingsnavigator snel en effectief door het proces van afscheid nemen komt. 
 • Hoe werkt Transformatieve Mediation?

Twitter mee over het
Congres Conflictmanagement
gebruik #conflictmanagement #congres @logacom